นโยบายความเป็นส่วนตัว | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (รวมกันจะเรียกว่า “คิวเฮ้าส์”) ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการต่างๆของ คิวเฮ้าส์ และเมื่อท่านเข้าสู่ www.qh.co.th ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเข้าหาข้อมูลในเวบไซต์ ของคิวเฮ้าส์ และเลือกชมโครงการโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมแพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) โดยทางโทรศัพท์ เบอร์ 1388

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ (Name) ที่อยู่อีเมล (Email Address) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น เมื่อทำการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ (Sign Up) สมัครรับจดหมายข่าว (E-newsletter Subscription) ข้อมูลโครงการที่สนใจ แบบห้องที่ต้องการ งบประมาณ รวมถึงการติดต่อและข้อร้องเรียนต่างๆ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในกลุ่ม เท่านั้น
  2. ทางเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รวบรวมไว้ไปเผยแพร่ จำหน่าย ส่งต่อ แก่บริษัท องค์กร และบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

บริษัทจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะถูกประกาศที่นี่

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย และคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ