Home Iconเลือกทำเลที่คุณต้องการArrow RightArrow Down
Location เลือกทำเล
Search Iconค้นหาโดยโครงการArrow RightArrow Down
Home Icon

นครพิงค์


จุดเด่นโครงการ

โครงการบ้านเดี่ยวกลางใจเมือง หนึงเดียวในเชียงใหม่ โดดเด่นด้วย แบบบ้าน Oriental Lanna Styles สวยสง่าไม่ซําใคร โอบล้อมด้วยธรรมชาติทีให้ความร่มรืนตลอดทังโครงการ เหมาะสำหรับผู้ทีต้องการความเป็นหนึ่ง

ราคาเริ่มต้น 8.7 ล้านบาท

ข้อมูลโครงการ

ขนาดพื้นที่โครงการ 10.4 ไร่
จำนวนแปลงขาย 37 แปลง
แบบบ้านจำนวน 4 แบบ
 • ขนาดพืนทีใช้สอย 234 - 296 ตารางเมตร
 • ขนาดเนือทีดิน 54.9 - 114.3 ตร.วา
 • ระดับราคาขายรวม 7.99 - 15 ล้านบาท
The Completely Community and Facility Design ชีวิตสังคมพร้อมอยู่ พร้อมสิงอำนวยความสะดวกด้วย Exclusive Villa Club House , Fitness and Sauna
แบบบ้าน Oriental Lanna ดีไซด์โดดเด่นไม่ซําใคร 3 แบบบ้าน
 • Bliss Villa พื้นที่ใช้สอย 234 ตร.วา ขนาดที่ดิน 54 วา ราคาเริ่มต้นประมาณ 7.9 ลบ.
 • Shining Villa พืนทีใช้สอย 234 ตร.เมตร ขนาดทีดินเริมต้นที 55 ตร.วา ราคาเริมต้นประมาณ 9.7 ล้านบาท
 • Orient Villa พืนทีใช้สอย 256 ตร.เมตร ขนาดทีดินเริมต้นที 63 ตร.วา ราคาเริมต้นประมาณ 11.0 ล้านบาท
 • Richy Villa พืนทีใช้สอย 296 ตร.เมตร ขนาดทีดินเริมต้นที 81 ตร.วา ราคาเริมต้นประมาณ 13.5 ล้านบาท

ข่าวสารและโปรโมชั่น

บ้านพร้อมขาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Exclusive Villa Club House

  Fitness

 • Sauna

ภาพบรรยากาศโครงการ

ทำเลที่ตั้ง

GPS : 18.792680 N, 99.008912 E

สถานที่ใกล้เคียง

นัดเยี่ยมชมโครงการ

โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทร. 1388, 094-710-7181